เหล่ากาชาด จ.ชุมพร ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ สถานีรถไฟชุมพร
เหล่ากาชาด จ.ชุมพร แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน