นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะ