ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช