บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 6 โรงพยาบาล เช่น รพ.จุฬาฯ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ มอบผลิตภัณฑ์ให้ รพ.จุฬาฯ