บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจช่วงวิกฤติโควิด-19
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจช่วงวิกฤติโควิด-19