บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงิน ให้แก่ รพ.จุฬา เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงิน ให้แก่ รพ.จุฬา
02