ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ