ในวันที่โรงพยาบาลคือสนามรบ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถึงเวลาที่ไทยต้อง “ล็อกดาวน์”
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถึงเวลาที่ไทยต้อง “ล็อกดาวน์”

C-200321014051
C-200322020052
Share