นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ถวายหน้ากากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุสงฆ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากผ้า แด่พระภิกษุสงฆ์