บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มอบผลิตภัณฑ์อาหารสนับสนุนบุคลากร ที่ทำหน้าที่ดูแลคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
CP มอบผลิตภัณฑ์อาหารสนับสนุนบุคลากร รพ.จุฬาฯ