รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ฯ ร่วมงานแถลงข่าว “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53”
งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53