บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวิ่งการกุศล “BAM Run Thailand Wake Up วิ่งปลุกพลังคนไทย สร้างกำลังใจ ให้ทุกชีวิต” รายได้จากค่าสมัคร สมทบทุน รพ.จุฬาฯ
วิ่งการกุศล สมทบทุน รพ.จุฬาฯ