บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการ Sensor for All ปี 2 ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มระยะแรกจำนวน 30 จุด เช่น รพ.จุฬาฯ
รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น