นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

I-I200216000048