บทความเรื่อง จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5” นำร่องติดตั้ง 30 จุดทั่ว กทม.
บทความเรื่อง จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5”