ประธานชมรมมวยอีสาน และนายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม