สกสว.โชว์ไอเดียแขนกล “ไอรอนแมน” สู่ “แพลตฟอร์มมือเทียมกล” เพื่อคนพิการ
แพลตฟอร์มมือเทียมกล” เพื่อคนพิการ