บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด จัดโครงการ “PEP Give Blood Save Life 1 คนให้ มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2”
“PEP Give Blood Save Life 1 คนให้ มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2"