นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563
นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Share