เหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา เพื่อปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

C-200129020101
Share