นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน

C-200119020022