นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมฟ้อนรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก

C-200119030044