จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินสมทบทุนหน่วยแพทย์ จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในงาน “IFB RUN 2020” ครั้งที่ 2

C-200120014026