ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน”และกิจกรรมประเมินความเสี่ยง ต่อการหกล้มและโรคกระดูกพรุน