ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด จากนายกสโมสรไลออน์มหาสารคาม
ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด