รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์” กิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ ปีที่ 2
รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์”