นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว