รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนะนำถุงขยะรักษ์โลก ย่อยสลายได้นำร่องใช้งานจริงในงานกาชาด ประจำปี 2562
ถุงขยะรักษ์โลก