คณะผู้จัดทำหนังสือบทกวี “ฉันจะรักเธอ…เป็นคนสุดท้าย” มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือให้แก่ รพ.สมเด็จฯ
มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือให้แก่ รพ.สมเด็จฯ