สายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดงานวิ่งการกุศล “APDI Walk & Run 2019” ครั้งที่ 1 นำรายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” รพ.สมเด็จฯ

C-190922020012
Share