โรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา มอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

17