บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ วิ่งการกุศล “maiA Virtual Run 2020” นำรายได้มอบให้แก่ รพ.สมเด็จฯ สภากาชาดไทย

12
Share