กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินการจัดหาและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของรพ.จุฬาฯ
โควิด-19

C-200521022014