กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. มอบเงินจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะ กีฬา PTT Group สามัคคี ประจำปี 2563 ให้แก่ 4 รพ. เช่น รพ.สมเด็จฯ
มอบเงิน ให้รพ.สมเด็จฯ