เหรียญนั่งพานรุ่นแรก หลวงปั่วเกตุ ปทุมสิโร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ
เหรียญนั่งพานรุ่นแรก หลวงปั่วเกตุ ปทุมสิโร รายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ รพ.สมเด็จฯ