Posts Tagged “PPE”

มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE ให้รพ.สมเด็จฯ

มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE ให้รพ.สมเด็จฯ

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

Go Top