Posts Tagged “N95”

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก บจก. ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19

สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินและหน้ากากอนามัย N95 และ Surgical mask จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการ “สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

อัศวิน-ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง 15

Go Top