Posts Tagged “IFRC”

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรมในประเทศเมียนมาฃ

(ไอเอฟอาร์ซี)  สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

(ไอเอฟอาร์ซี) สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (ไอเอฟอาร์ซี) แถลงการณ์ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้แล้ว

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากภาวะโลกร้อน

IFRC กล่าวถึง กรณีฝนตกหนักและระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น

IFRC กล่าวถึง กรณีฝนตกหนักและระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น

IFRC กล่าวถึง กรณีฝนตกหนักและระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเวียดนามกว่าล้านคน

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

ฟรานเซสโก รอคคา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการเด็ก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’

Go Top