Posts Tagged “ICRC”

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

ICRC แถลงเมื่อ 25 พ.ย.ว่า เมอร์จานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคยุโรปและเครือรัฐเอกราช ในโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ) ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) แสดงความชื่นชมในการที่มีประเทศร่วมลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครบ 50 ประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงานความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไป เมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไป เมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไปเมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี กำลังหารื้อการเจรจาสันติภาพกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ (อีแอลเอ็น)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากการขัดแย้งด้านอาวุธ ณ รัฐยะไข่และรัฐฉาน ณ ประเทศเมียนมา

(ICRC) สนับสนุนกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล

(ICRC) สนับสนุนกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สนับสนุนกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติอัฟกานิสถาน

Go Top