Posts Tagged “FIGHT COVID”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินสมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินสมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง Love Has No Distance สมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

อาสาร่วมใจ FIGHT COVID

อาสาร่วมใจ FIGHT COVID

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง Love Has No Distance สมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จาก บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สนง.การคลัง

อาสาร่วมใจ FIGHT COVID

อาสาร่วมใจ FIGHT COVID

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จากคณะนักศึกษาหลักสูตร ABC11 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง

รับมอบหน้ากาก KN95

รับมอบหน้ากาก KN95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 ในโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จากคณะนักศึกษาหลักสูตร ABC11 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ทีคอน สยาม สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

ครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา ร่วมกับ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย บริจาคเงินพร้อมชุด PPE และหน้ากากอนามัย สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

อาสาร่วมใน FIGHT COVID

อาสาร่วมใน FIGHT COVID

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก Face Shield จากนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

Go Top