Posts Tagged “Eyes Happiness”

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

นายเตช บุนนาค มอบของที่ระลึกในโครงการ “Eyes Happiness”นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

Go Top