Posts Tagged “่โควิด-19”

บทความเรื่อง “ยิ่งใช้ไม้แข็ง ยิ่งลักลอบมาแพร่เชื้อ

บทความเรื่อง “ยิ่งใช้ไม้แข็ง ยิ่งลักลอบมาแพร่เชื้อ

บทความเรื่อง “ยิ่งใช้ไม้แข็ง ยิ่งลักลอบมาแพร่เชื้อ แพทย์วิเคราะห์ความเสี่ยงโควิด คนติดไม่กัก คนกักรับเคราะห์”

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ค Young Poovorawan ถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19 แก่รพ.จุฬาฯโดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ

สถานการณ์เลือดสำรอง หลังช่วงระบาดโควิด-19

สถานการณ์เลือดสำรอง หลังช่วงระบาดโควิด-19

พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์เลือดสำรอง หลังช่วงระบาดโควิด-19

รับมือโควิด-19 ทุกมิติ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

รับมือโควิด-19 ทุกมิติ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

รับมือโควิด-19 ทุกมิติ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Go Top