Posts Tagged “่โควิด-19”

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุด ATK ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลังทำดีคูนสาม”

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19 ร่วมพัฒนาเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ฝีมือคนไทย

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต มอบเงิน ให้กับสภากาชาดไทย

บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต มอบเงิน ให้กับสภากาชาดไทย

บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต มอบเงิน ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลังทำดีคูนสาม”

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19 จาก คุณวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ

มวลกระดูก “หาย” จาก “ลองโควิด” ผลร้ายหลังหายป่วย และวิธีป้องกัน ที่ต้องรู้

มวลกระดูก “หาย” จาก “ลองโควิด” ผลร้ายหลังหายป่วย และวิธีป้องกัน ที่ต้องรู้

มวลกระดูก “หาย” จาก “ลองโควิด” ผลร้ายหลังหายป่วย และวิธีป้องกันที่ต้องรู้

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมรักแม่ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ THERMOMIXER สำหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาฯ

ยังไงแน่! ไทยมอง “โอมิครอน” เชื้ออ่อน-แพร่น้อย  แต่ต่างประเทศแพนิก-กลัวระบาดหนัก

ยังไงแน่! ไทยมอง “โอมิครอน” เชื้ออ่อน-แพร่น้อย แต่ต่างประเทศแพนิก-กลัวระบาดหนัก

ยังไงแน่! ไทยมอง “โอมิครอน” เชื้ออ่อน-แพร่น้อย แต่ต่างประเทศแพนิก-กลัวระบาดหนัก

Go Top