Posts Tagged “ไอเอฟอาร์ซี”

(ไอเอฟอาร์ซี)  สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

(ไอเอฟอาร์ซี) สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (ไอเอฟอาร์ซี) แถลงการณ์ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สามารถสำรองวัคซีนป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้แล้ว

Go Top