Posts Tagged “ไอซีอาร์ซี”

ไอซีอาร์ซี ให้เป็นประธานหญิงคนแรก

ไอซีอาร์ซี ให้เป็นประธานหญิงคนแรก

ไอซีอาร์ซี มีมติเลือก นางมีร์ยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ นักการฑูตหญิงชาวสวิส ให้เป็นประธานหญิงคนแรก

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

“ไอซีอาร์ซี”

“ไอซีอาร์ซี”

จับตา “ไอซีอาร์ซี” ภายใต้บริบท “ศอ.บต.” หรือ “พญาอินทรีย์” จะกลายเป็น “นกกระจอกเทศ”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงานความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี กำลังหารื้อการเจรจาสันติภาพกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ (อีแอลเอ็น)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากการขัดแย้งด้านอาวุธ ณ รัฐยะไข่และรัฐฉาน ณ ประเทศเมียนมา

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

Go Top