Posts Tagged “ไอซีอาร์ซี”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงาน ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) รายงานความขัดแย้งสงครามกลางเมืองเยเมน

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซี กำลังหารื้อการเจรจาสันติภาพกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ (อีแอลเอ็น)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากการขัดแย้งด้านอาวุธ ณ รัฐยะไข่และรัฐฉาน ณ ประเทศเมียนมา

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี)

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

Go Top