Posts Tagged “ไหไหม้”

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

ผวจ.อ่างทอง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ในต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

Go Top