Posts Tagged “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี และเชิญร่วมโครงการออกกำลังกายที่บ้านด้วยไม้เท้าเลเซอร์ โดยแอดไลน์ @Lasercane

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันสันพื้นที่ ต.นาสะแบง จ.บึงกาฬ

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ

เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ

ผวจ.บึงกาฬ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ก้าวเดินอย่างมั่นใจ แก้ไขการเดินติดขัดด้วย “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

Go Top