Posts Tagged “ไม้เท้าเลเซอร์”

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันสันพื้นที่ ต.นาสะแบง จ.บึงกาฬ

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

สภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ร่วมส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศไทย ณ กองทัพอากาศ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เตรียมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ก้าวเดินอย่างมั่นใจ แก้ไขการเดินติดขัดด้วย “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ก้าวเดินมั่นใจ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

บทความเรื่อง ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง นวัตกรรมแพทย์ไทยช่วยผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุเดินไม่ติดขัด

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน” (*)

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน” (*)

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยผู้ป่วย “พาร์กินสัน”

Go Top