Posts Tagged “ไทยสมายล์”

การบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

การบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

สายการบินไทยสมายล์ ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Cover เพลงประกอบวีดีโอ ชุด “Mind Here” รณรงค์การบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

สายการบินไทยสมายล์ เปิดให้ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

ผู้บริหารสายการบิน ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้บริหารสายการบิน ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้บริหารสายการบิน ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ we for we โดยมี ผศ.พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบ ณ รพ.จุฬาฯ

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

Go Top