Posts Tagged “ไข้หวัดใหญ่”

โรคที่มากับฤดูหนาว

โรคที่มากับฤดูหนาว

พญ. ภัทธาวลัย สิรินารา เตือนประชาชนเฝ้าระวัง โรคที่มากับฤดูหนาว คือ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยให้รับประทานยาเช็ดตัวเพื่อให้ลดไข้

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ดับเบิลเซฟ” ช่วงโควิด

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ดับเบิลเซฟ” ช่วงโควิด

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ดับเบิลเซฟ” ช่วงโควิด

แนะนำผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แนะนำผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สถานเสาวภาแนะนำผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน-ลดเสียชีวิต

บทความเรื่อง “ไข้หวัดใหญ่ ยังรุนแรง 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน”

บทความเรื่อง “ไข้หวัดใหญ่ ยังรุนแรง 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน”

บทความเรื่อง “ไข้หวัดใหญ่ ยังรุนแรง 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน”

Go Top