Posts Tagged “โลหิต”

มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อใช้แทนคำขอบคุณแก่ผู้มาบริจาคโลหิต

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

สภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2564 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อใช้แทนคำขอบคุณแก่ผู้มาบริจาคโลหิต

โครงการบริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ เพื่อมอบให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

โครงการบริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ เพื่อมอบให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบอาหารว่าง สนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ เพื่อมอบให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยมี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบ

(กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2564

(กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร พนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ให้สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง

พนักงานบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

พนักงานบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

สภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2564 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำทีมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำทีมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำทีมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

พนักงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

พนักงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี มอบให้สภากาชาดไทย

Go Top